👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-01-10 11:31 i Johan Skytteskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Ordet geometri har sitt ursprung i grekiska och betyder "mäta jord". Varför har man döpt det till det tror du? I vilka yrken kan det vara extra bra att kunna geometri?

Innehåll

 

                                                      Åk 7        Matematik

 

Geometri

 

 

 

                    Planeringen är preliminär och kan komma att ändras. Se till att du följer planeringen, det gör inget om du räknar framåt, jag har fördjupningsuppgifter som       du kan arbeta med. Håll koll på planeringen och om du är frånvarande nyttja exempelvis studiecenter för att komma ikapp.

 

 

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

  Lektion 4

 

3

5.1 Vinklar

 s. 212-217

5.1 Vinklar

s. 212-217 & 5.2

Vinkelsumma

s. 218-223

 

Vinkelsumma

s. 218-223

 

 

4

 

 

   5.3 Omkrets

     s. 225-231

 

 

5.3 Omkrets

s. 225-231

5.3 Omkrets

s. 225-231

 

Extra uppgifter

Omkrets eller Räkna klart

 

5

 

     5.4 Area

    s. 233-241

 

 

   5.4 Area

   s. 233-241

Extra uppgifter

Area

 

Extra uppgifter

Area eller       Räkna klart

 

6

5.5 Skala

s. 243-249

5.5 Skala

s. 243-249

Extra uppgifter

Skala

Träna mera eller Räkna klart,

Blandade uppgifter

 

 

7

Träna mera

 

Träna mera

 

Prov

 

    Prov

 

 

 

Bedömnings-aspekter

E

C

A

Problemlösning (P)

T.ex. lästal där du behöver lösa uppgiften i olika steg

Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Använder strategier med viss anpassning till problemets karaktär

 

Bidrar till förslag om alternativt tillvägagångssätt

Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Använder strategier med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär

 

Ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt

Löser problem på ett väl fungerande sätt.

 

Använder strategier med god anpassning till problemets karaktär

 

Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt

Begrepp (B)

Känna till/använda olika begrepp

Grundläggande kunskaper om begrepp i välkända sammanhang

 

Beskriver begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt samt visar enkelt hur begrepp relaterar till varandra.

Goda kunskaper om begrepp i bekanta sammanhang

 

Beskriver begrepp relativt väl samt visar utvecklade hur begrepp relaterar till varandra.

Mycket goda kunskaper om begrepp i nya sammanhang

 

Beskriver begrepp väl samt visar välutvecklat hur begrepp relaterar till varandra.

Metod och beräkning (M)

Hur du visar dina uträkningar, ge exempel på olika lösningsmetoder

Väljer matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget

 

Löser rutinuppgifter, samband och förändring på ett tillfredställande sätt

Väljer matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget

 

Löser rutinuppgifter, samband och förändring med gott resultat

Väljer matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget

 

Löser rutinuppgifter, samband och förändring med mycket gott resultat

Resonemang och kommunikation (K)

Hur du förklarar hur du löst en uppgift, att ställa frågor.

Kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, för resonemang till viss del framåt

Kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt, för resonemang framåt

Kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för resonemangen framåt, fördjupar och breddar