👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen VT 19

Skapad 2019-01-10 11:46 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Biologi
Du kommer att få lära dig mycket om kroppen. Om våra inre organ, skelettet, blodomloppet, matsmältning mm.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig:

 • hur kroppens organ fungerar och samverkar.
 • hur blodomloppet och matsmältning fungerar.
 • hur våra sinnen fungerar.
 • skelettets funktion.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • titta på film.
 • arbeta med begreppen som hör till ämnet.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • arbeta med instuderingsuppgifter.
 • göra lekar och undersökningar/experimentBedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • dina resonemang i samtal och diskussioner.
 • din förståelse av de begrepp vi arbetar med.
 • dina resonemang i skriftliga uppgifter och prov.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper:

 •  kring hur våra organ fungerar och samarbetar.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6