👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet i vardagen i vår fritidsverksamhet

Skapad 2019-01-10 12:07 i Söndrumsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F
Vart är vi? Vill att eleverna ska ta mer ansvar för ute, inne miljön och vårat material. Vart ska vi? Få en förståelse och vara delaktig i att få en mer trivsammiljö. Hur gör vi? Pratar med eleverna och förklara vikten i att ta ansvar och känna sig delaktig. Presentera ansvarsområden där eleverna ska se till att deras kompisar har lämnat platsen på ett föredömligt vis efter sig. De kan själva bestämma vilken grupp dem vill vara med och ta ansvar över. Hur blev det? Vi pedagoger kommer observera och dokumenterar under en 2 veckors period.

Innehåll

        

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
    Gr lgr11