👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre religioner

Skapad 2019-01-10 12:13 i Särskolan/Mariedalsskolan Varberg
Nu kommer vi att lära mer om religion! Vi kommer att läsa om världsreligonerna och göra jämförelser mellan dessa. Hur visar sig relgionen i människors vardag egentligen och hur har Sverige och andra länder påverkats av religion? Det ska vi lära, läsa och prata om.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Nu kommer vi att lära mer om religion! Vi kommer att läsa om de tre största världsreligionerna och göra jämförelser mellan dessa. Hur visar sig relgionen i människors vardag egentligen och hur har Sverige och andra länder påverkats av religion? Det ska vi lära, läsa och prata om.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med religion. Genom undervisningen kommer eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de tre största religionerna. Vi kommer att prata om hur religion påverkar livet för människor på olika platser i världen liksom i Sverige och i närsamhället. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- Med hjälp av bildstöd kunna berätta om någon högtid, helg plats, levnadsregel, känd person eller viktig berättelse i varje religion

- Nämna några likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna. 

- Medverka i en diskussioner om hur religionen påverkat människor i Sverige och hur den kan påverka människor i andra länder.

- Förbereda och hålla i en muntlig presentation om en av världsreligionerna.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Berätta om någon av världreligionerna

- Berätta om likheter och skillnader mellan några världsreligionerna.

- Medverka i diskussioner

- Dela med dig av dina kunskaper 

Undervisning:

 • Se filmer
 • Göra sammanställning om varje religion och skriva korta faktatexter utifrån dessa tankekartor.
 • Jämföra de olika religionerna med varandra. Vad är lika och olika? 
 • Jämföra religion i Sverige förr i tiden och nu för tiden i ett Venn-diagram
 • Muntlig presentation i par eller enskilt.
 • Måla bilder och se på bilder från olika religioner.
 • Studiebesök eller/och besök i klassen.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  4-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Några högtider och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  C 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  A 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnads-regler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  A 6