👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ppl-grekiska 7-9

Skapad 2019-01-10 12:30 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med att använda språket i olika sammanhang. Träna samt utveckla de olika förmågor såsom läsa, förstå och skriva.

Innehåll

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet.

 

Mål

 -  att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i samtal och diskussioner

 -  att kunna läsa olika typer av texter, använda lässtrategier och göra sammanfattningar och kommentera innehållet

 -  att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

 -  att kunna återge innehållet av texten

 -  att kunna skriva en fakta text 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • kan skriva olika typer av texter med tydlig handling och att innehållet klart framgår
 • kan använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivandet
 • kan delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9