👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2019-01-10 12:32 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Bild Religionskunskap Svenska
Här kommer vi att få information om minoritetsfolket Samer och om deras historia. Hur de levde förr och hur har de det nu.

Innehåll

Innehåll:
Att jag får kunskap om minoritetsfolket samer.
Att jag får veta hur samerna bor och lever.
Att jag får kunskap om deras kultur och religion.
Att jag förstår vilka förutsättningar de har i det svenska samhället.

Vi lära oss genom:
Vi läser faktatexter och svarar på frågor.
Vi diskuterar kring livsfrågor och förutsättningar till en egen samisk identitet.
Vi tittar på film.
Vi arbetar med konstnären Nils Nilsson Skum.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven känner till var samerna är bosatta och deras förutsättningar och rättigheter.
Att eleven känner till något om fornskandinavisk och samisk religion.
Att eleven tar ansvar för sitt arbete och är med i samtal och diskussioner.
Att eleven känner till något om konstnären Nils Nilsson Skum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Hi  1-3
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh Bl
Att få kunskap samerna och deras kultur

Bedömningsmatris

Otillräcklig nivå
Godtagbar nivå
Hög nivå
Mycket hög nivå
Samhällskunskap
Du ska känna till var i Sverige samerna är bosatta och deras förutsättningar och rättigheter.
Du känner inte till var samerna bor, och kan inte berätta om deras levnadsförhållanden.
Du vet var samerna bor i Sverige och kan berätta kort om hur de lever. Du känner till en del om vad som utmärker deras kultur och kan redogöra för samernas rättigheter i samhället.
Du vet var samerna bor i Sverige och kan berätta varför de bor där de bor, hur de lever och vilka svårigheter de har som minoritetsfolk. Du kan också berätta mer utvecklat om deras kultur. Du kan redogöra för samernas särställning och rättigheter i samhället.
Du kan visa på kartan var samerna bor i Sverige och Norden. Du kan diskutera kring varför de bor där de bor och om deras förutsättningar på ont och gott. Du kan diskutera kring deras kultur och göra jämförelser med andra minoritetsgrupper. Du kan redogöra för samernas särställning och rättigheter i samhället.
Religion
Du ska kunna beskriva grunderna i fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan med stöd beskriva grunderna i fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan kort beskriva grunderna i fornskandinavisk och samisk religion och kan ge något exempel på hur fornskandinavisk religion märks i dagens samhälle.
Du kan beskriva grunderna i fornskandinavisk och samisk religion och kan ge några exempel på hur fornskandinavisk religion märks i dagens samhälle..
Du kan mer utvecklat beskriva grunderna i fornskandinavisk och samisk religion och kan ge några exempel på hur fornskandinavisk religion märks i dagens samhälle.
Svenska
Egen arbetsinsats, samtal och diskussioner
Du tar inte eget ansvar för ditt arbete. Du deltar inte i samtal kring livsfrågor och levnadsförhållanden.
Du gör det man ska göra. Du deltar i samtal kring livsfrågor och levnadsförhållanden genom att uttrycka egna åsikter.
Du tar stort eget ansvar för arbetet. Du lyssnar och argumenterar i diskussionerna kring livsfrågor och levnadsförhållanden.
Du tar stort ansvar för arbetet och kommer med egna idéer och frågor. Du är aktiv i samtalet, lyssnar, argumenterar och leder samtalet kring livsfrågor och levnadsförhållanden framåt genom att ställa frågor till kamraterna.