👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarutveckling

Skapad 2019-01-10 12:33 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Innehåll

Hållbar utveckling innefattar tre olika dimensioner- ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Vi kommer att fokusera på några områden inom hållbar utveckling.

  • FN:s globala mål för hållbar utveckling, vilka är de?
  • Hur kan vi bekämpa fattigdom och svält? - utmärkande drag för och likheter och skillnader mellan låg-, medel-, och höginkomstländer
  • Handel och transportmönster: hur påverkar de hållbar utveckling och vad kan vi göra?

Vi jobbar genom att:

  • diskutera och fundera enskilt, i grupp och helklass.
  • se filmer
  • läsa artiklar, texter och jobba med övningar

Du visar vad du kan:

  • på lektioner
  • i diskussioner
  • genom att skriftligt eller muntligt lämna in reflektioner kring 6 olika frågor. Dessa skall vara inlämnade och klara senast fredag v10.

 

Vi jobbar på lektionstids i Google Classroom där du hittar allt material. Visst material kommer även att läggas upp hör på Unikum.

Matriser

Sh Ge
Hållbarutveckling

E
C
A
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in