Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition matematik - Tal och enheter - Multiplikation och division - åk 4

Skapad 2019-01-10 12:53 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition av arbetsområdena Tal och enheter Multiplikation och division Åk 4 - prov 2

Innehåll

Tidsperiod

HT 2019

 

Konkretisering

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Tal och enheter samt Multiplikation och division. Inom detta område tränar vi  omvandling och beräkning av volym- och massa och längdenheter, taluppfattning avrundning och talmönster, likhetstecknet, multiplikationstabellen samt multiplikation med 10, 100 och 1000, olika räknemetoder  t ex uppställning i addition och subtraktion samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du har god taluppfattning ska du kunna se talmönster och avrunda tal.

För att visa att du behärskar omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, och volym och längd ska du kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet. 

För att visa att du förstår sambandet mellan multiplikation och division ska du kunna göra uträkningar i multiplikation och division med 10, 100 och 1000. 

För att visa att du behärskar och förstår aritmetik ska du kunna använda godtagbara metoder för att räkna ut tal i talområdet 0-2000 i såväl addition och subtraktion som multiplikation och division. 

För att visa att du behärskar problemlösning ska du kunna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Repetition matematik - Tal och enheter samt Multiplikation och division - åk 6

Repetition matematik - Tal och enheter samt Multiplikation och division - åk 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Taluppfattning
Du behöver vuxenhjälp för att: kunna se talmönster, kunna avrunda tal och förstå positionssystemet.
Du är till viss del säker på att: kunna se talmönster, kunna avrunda tal och förstå positionssystemet.
Du är ganska säker på att: kunna se talmönster, kunna avrunda tal och förstå positionssystemet.
Du är mycket säker på att: kunna se talmönster, kunna avrunda tal och förstå positionssystemet.
Multiplikationstabellen
Du behöver träna mer för att automatisera multiplikationstabellen, dvs att kunna svaren utantill på tabellerna 0-10.
Du är säker på en del av multiplikationstabellerna.
Du är säker på de flesta av multiplikationstabellerna.
Du är mycket säker på multiplikationstabellerna.
Multiplikation med 10, 100 och 1000
Du behöver vuxenhjälp för att räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Du är till viss del säker på att: räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Du är ganska säker på att: räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Du är mycket säker på att: räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Omvandling och beräkningar med olika enheter inom massa, volym och längd
Du behöver vuxenhjälp för att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är till viss del säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är ganska säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är mycket säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Problemlösning
Du behöver vuxenhjälp för att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är till viss del säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är ganska säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är mycket säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: