👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med Blue-Bot

Skapad 2019-01-10 13:04 i Heby förskola Lönneberga Heby
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill introducera programmering i barngruppen med hjälp av Blue-Bot. Blue-Bot programmeras med hjälp av pilarna på ryggen. Blue-Bot är genomskinlig så att man kan se kretskort, elektroder, sladdar, motor och lampor.

Innehåll

Var är vi?

Vi vill lägga grunden till att barnen på sikt kan det som krävs för att leva i ett modernt samhälle. 

 

Vart ska vi?

Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen med hjälp av Blue-Bot.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m. Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser genom att börja prata om och utföra enklare programmering.

Vi vill uppnå:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk
 • Använda olika digitala verktyg
 • Kreativitet

 

Hur gör vi?

Blue-Bot kommer att vara ETT verktyg till att tillägna sig och utveckla olika förmågor och kunskaper. På ett roligt och kreativt sätt utmanar Blue-Bot genom olika uppdrag. Blue-Bot har skrivit ett mail och berättat om att h*n kraschat och tappat sitt minne och vet varken sitt namn eller vart h*n kommer ifrån. Blue-boten vill såklart att barnen ska ta hand om den på bästa sätt och namnge och bygga ett hus så att den har någonstans att bo. Programmering och arbetet med Blue-Bot kommer att göras i smågrupper och barnen kommer bli indelade i grupper. Förhoppningen är att Blue-Boten kommer att utmana och väcka lust att lära inom matematik, språk, naturvetenskap och teknik, musik, motorik och skapande. Även att det sociala samspelet kommer att utmanas, prövas och utvecklas.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar och lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016