👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering, Dari VT 2019 vecka 2-11

Skapad 2019-01-10 13:13 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Läsa och Skriva, tala, tolka budskapet, öka ordkunskap, jämföra modersmålet med svenska.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, Skriva, tala och tolka budskapet, öka ordkunskap,

jämföra modersmålet med svenska.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

Högläsa olika texter. 

Lära sig om  budskap och resonera om innehållet.

Att  skriva presentationer om sig själv eller om någon annan. ( kända personer )

Arbeta med motsatser och synonymer.

Jämföra grammatiks byggnader i modersmål och svenska och lära sig om skillnader och likheter.

 

.

 Undervisning och arbetsmetoder

Läsa texter med högläsning.

Frågor till texter för att öka förståelse och resonemang om budskapet.

Återberätta innehållet.

Använda digitala verktyg för att läsa och skriva meningar och texter på modermålet.

Arbeta enskilt samt i grupp för att återberätta om lästa texter.

Arbeta en hel del med motsatser och synonymer.

Skriva meningar för att förstå bättre språkets uppbyggnaden.

Lärande lekar i klassen. 

Eleven har uppnått målen när...

Om eleven har varit närvaro på lektioner och arbetat aktiv med nämnda konkretiserade mål ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6