Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1500-talet

Skapad 2019-01-10 13:29 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia Bild Religionskunskap Svenska
Vem gjorde den första världsomseglingen? Hur var det att leva ombord på ett upptäckarskepp ? Vem uppfann krutet ? Vem var Gustav Vasa och vad hände under hans spännande äventyr i Dalarna ? Vad innebar Reformationen?

Detta är bara några av de frågor som du kommer att få svar på i vårt tema om 1500-talet.

Innehåll

Mål

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
  • att formulera dig i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • presentera olika ämnesområden med bilder samt analysera historiska bilder

         

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med 1500-talet, en tid då det hände märkliga saker som fick stor betydelse för många människor på vår jord. En mängd uppfinningar blev kända i Europa. Astronomer gjorde upptäckter i rymden, som gav människorna en ny bild av världen. Djärva män gjorde långa resor ut över haven och upptäckte nya handelsvägar. Konstnärer började intressera sig för hur människor levde under Greklands och Roms forntid. Reformatorer kritiserade den katolska kyrkan och ville förändra den.1500-talet blev en ny tidsgräns i Europas historia. Medeltiden slutade. Den nya tiden började. 

 

Du kommer att få grundläggande kunskaper om 1500-talet vid gemensamma genomgångar. Du gör ett häfte om regenterna under Vasatiden. 

Du får sedan möjlighet att välja ett fördjupningsområde som du arbetar med tillsammans med någon kamrat.
Du väljer område inom ramarna för temat och på vilket sätt du vill redovisa ditt arbete. Vi arbetar med kamratbedömning, utvärderar och reflekterar över vårt arbete.

Du kommer också att få skriva en berättelse till rubriken "Barn förr i tiden". Berättelsen ska vara en berättande text med faktainslag om den aktuella tidsperioden.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
  • att formulera dig i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • presentera olika ämnesområden med bilder samt analysera historiska bilder

         

 

 

 

 

 

 


 


Reflektion-utvärdering

Hur var det att vara barn på 1500-talet?

Vad skulle du sakna mest om du vore barn på 1500-talet istället för nu?

Vad blev du mest nöjd med i ditt fördjupningsarbete ? Vad kan utvecklas?

Hur fungerade redovisningen ? Vad kan utvecklas ?
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: