Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig Tränare - Åk 6

Skapad 2019-01-10 13:34 i Palmbladsskolan Uppsala
Att vara Personlig Tränare
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet kommer dina teoretiska kunskaper att utmanas när du kommer få vara rådgivare för en fiktiv person som behöver förändra sin livsstil.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Syftet med detta arbetsområde inom Idrott och Hälsa är att stärka dina teoretiska kunskaper inom områden som hälsa, kost, sömn, livsstil, fysisk aktivitet och effekter av träning både fysisk och psykisk.

2. Undervisningens innehåll

Arbetsområdet kommer att inleda med en föreläsning om kost, hälsa, träning, och effekter av fysisk aktivitet. Efter detta kommer varje elev att bli tilldelad ett case med en fiktiv person. Eleven behöver då sättas sig in i personens livsstil och reflektera kring hur man kan uppnå ett bättre levnadssätt. Eleverna kommer också att få tid i form av idrottslektion till att arbeta med casen och förbereda sig inför sin presentation. 

 

Redovisningen av uppgiften kommer att ske i form av ett seminarium, där eleverna i grupper om tre kommer att komma och prata om sina case och vilka tips de kan ge till sin fiktiva person. Grupperna och vilket case man får presenteras av idrottslärare och finns bifogat i uppgiften.

 

Man ska vara förberedd och redo att prata om sin person vecka 14 på idrottslektionerna.

 

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning av uppgiften kommer att genomföras i form utav seminariegrupper. Eleverna kommer att få en tid då de kommer att sitta ner tre stycken tillsammans med idrottslärare och berätta om sitt case. 

 

 

 

Vad? (E)

Hur? (C)

Varför? (A)

För att uppnå en E-nivå behöver du i ditt case visa:

 

 

-Vilka som är grunderna till vad som utgör en god hälsa.
-Vad din person ska äta för att få en god hälsa.

-Vad ska personen träna för att uppnå en god hälsa.

-Ge minst ett exempel på hur personen ska sova/återhämta sig för nå en god hälsa.

 

För att uppnå en C-nivå behöver du uppnå en E-nivå samt i ditt case visa:

 

 

-Hur ska personen äta för att uppnå en god hälsa, ge olika exempel på vad personen bör äta till frukost, lunch, middag, mellanmål...

-Hur ska personen träna för att uppnå en god hälsa, ge exempel på olika övningar som personen kan göra under en vecka.

-Hur ska personen lyckas få en bättre sömn? Ge exempel på vad man kan tänka på för att förbättra den.

 

 

 

 

För att uppnå en A-nivå behöver du uppnå både E- och C-nivå samt i ditt case visa:

 

 

-Varför personen ska äta på ett visst sätt. Vad innehåller maten? Hur påverkas kroppen av vad personen får i sig?

-Varför ska personen träna som du har planerat? Beskriv hur dina övningar kommer att hjälpa din person. Hur påverkas kroppen av träningen?

-Varför behöver personen få en bra sömn/återhämtning? Vad händer i kroppen under sömnen?

 

 

Matriser

Idh
Kunskapskrav - Idrott & Hälsa (Årskurs 7-9)

F (insats krävs)
E
C
A
Mål & plan för träning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: