👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2019-01-10 13:42 i Morgongåva skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Syftet med kapitlet är att uppmärksamma eleverna på regionala skillnader i det svenska språket, de nationella minoritetsspråken samt hur vi varierar vårt språk beroende på sammanhang.

Innehåll

Pedagogisk planering i Svenska ”Språkbruk” (Klara svenskan 5)

 

 

Varför ska jag lära mig om det här?Lgr 11 kapitel 5.19

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt hur språkbruk varierar på sociala sammanhang och medier. 

På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevens medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.” 

 

Vad ska jag lära mig? 

·     Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser

·     Språkbruk samt risker vid egen kommunikation i digitala medier.

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska arbeta med följande i kapitlet ”Språkbruk” i Klara svenskan:

·      Ordspråk och talesätt

·      Chattspråk

·      Nordiska språk

 

Hur och när ska jag visa att jag kan?

 

·     En skriftlig uppgift på det vi läst den 13 februari där du kan identifiera och förklara ordspråk och talesätt.

·     Du ska kunna förstå och förklara de vanligaste chatorden och emojierna.

·     Du ska kunna skriva ett meddelande där du använder dig av både chattspråk och emojis.

·     Du ska kunna känna till vilka språk vi talar i Norden och vilka ursprung de har.

 

·     Du ska även kunna förstå och översätta vissa danska och norska meningar.

Uppgifter

  • Språkbruk