👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga ett hus till Blue-bot

Skapad 2019-01-10 13:47 i Heby förskola Lönneberga Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Barnen har fått i uppdrag av vår Blue-bot att bygga ett hus så den har någonstans att bo.

Innehåll

Mål

Vårt mål med detta projekt är att utmana och utveckla barnens intresse för att bygga och konstruera samt att utveckla arbetet med digital kompetens. 

Bakgrund

Barnen visar stort intresse för att att bygga och konstruera, de bygger mycket med bland annat lego, magneter och "plus-plus". Vi vill kombinera barnens intresse för bygg och konstruktion tillsammans med arbete med digitala verktyg. I och med den reviderade läroplanen (som tas i kraft 1:a Juli -19) där digital kompetens har fått större plats, behöver vi lägga större vikt vid utvecklandet och användandet av digital kompetens och digitala verktyg. 

Arbetssätt - hur och vad ska vi göra? 

- Vi arbetar i mindre grupper (ca. 6 barn).

- Bygga hus till Blue-Bot av olika material (Barnen väljer själva vad), vi gör tillsammans brainstorming kring vad man skulle kunna bygga av.

- Dokumentera med iPad (Barn och pedagoger) 

 

Reflektion/Analys

Vi reflekterar tillsammans under projektets gång, både i arbetslaget och tillsammans med barnen, kring det vi gör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016