👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och kultur

Skapad 2019-01-10 14:00 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola
Du ska hitta en artist eller någon du tycker är intressant och beskriva vad och hur hen kommunicerar. Du ska besvara ett antal frågor som finns under rubriken Uppgifter. Utifrån svaren på frågorna ska du göra en Power Point och förbereda en muntlig presentation. Syftet med uppgiften är att du ska bli mer medveten om olika kulturer och människors sätt att kommunicera på och att träna på muntlig framställning.

Innehåll

Uppgifter

  • Kommunikation och kultur

Matriser

Kommunikation och kultur

Rubrik 1

Betyget E
Du beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Du använder centrala begrepp och teorier med viss säkerhet samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Du planerar en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför du presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar du, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar du presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
Betyget C
Du beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Du använder centrala begrepp och teorier med viss säkerhet samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Du planerar en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför du presentationen efter samråd med handledare. Du diskuterar utförligt din egen roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande. I presentationen interagerar du, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar du presentationen mednyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
Betyget A
Du beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Du använder centrala begrepp och teorier med säkerhet samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Du planerar en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar du kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför du presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Du diskuterar utförligt och nyanserat din egen roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande. I presentationen interagerar du, samt kommunicerar med säkerhet. Dessutom utvärderar du presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
Aspekt 1