Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus/Optik och ögat ht18/vt19

Skapad 2019-01-10 14:07 i Torpskolan Lerum
Arbetsområde akustik /optik, örat+ögat
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi
Vi kommer att lära oss mer om ljus och hur vårt öga och vår syn fungerar. Vad är färger och hur uppkommer en regnbåge?

Innehåll

SYFTE

FYSIK
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

BIOLOGI

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL / UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

FYSIK:LJUS
Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

BIOLOGI: Ögat
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA:

 • veta vad en ljuskälla är
 • kunna förklara vad ljus är
 • kunna förklara vad som menas med reflektion (reflexion, är samma ord)
 • kunna beskriva reflektionslagen
 • veta vad är brännpunkt är
 • kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel, Hur ljuset reflekteras i olika speglar
 • kunna beskriva ljusets brytning i olika medium
 • veta vad totalreflektion är
 • kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins och hur ljuset bryts i de olika linserna
 • kunna beskriva ögat, delar, hur det fungerar och hur vi kan se samt hur olika synfel kan korrigeras
 • känna till hur och varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färger men även hur regnbågen uppkommer
 • kunna förklara varför ett par röd skor ser röda ut
 • veta att färger är ljus med olika frekvens
 • veta vad polariserat ljus är
 • Hur någon teknisk produkt inom optik fungerar


Begreppen för området
:

 

Reflektion, Transparent, Opaka, Translucent, Absorption, Spektrum, Kärnskugga (umbra), Halvskugga (penumbra), Medium, Ljusbrytning (refraktion), Brytningsindex, Normalen, Infallsvinkel, Brytningsvinkeln, reflektionsvinkel, Totalreflektion, optisk fiber, konkav och konvex spegel, konkav och konvex lins, brännpunkt, brännvidd, polariserat ljus, närsynt, översynt, pupill, näthinna (retina), iris, stavar, tappar, synnerv, blinda fläcken, elektromagnetisk, vågrörelse, våglängd, strålning (UV, IR)


FILMER, Power-Points m m

, Ljus - 9 filmklipp (Studifilmer)

 

 Filmer till begreppen (fler filmer om ljus och ljud)

 presentation ljus (pp)

 Fakta ljus (pp med filmklipp)

UNDERVISNING

 1. Alla har fått arbetshäften där uppgifterna är kopplade till EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA till detta hör fysikboken samt ett texthäfte om ljus och ögat.
  Faktatext är viktigt att läsa igenom som informationskälla. Det finns även att lyssna på www.liber.se/spektrum. eller som text +ljud på inläsningstjänst
 2. Ni kommer att få se korta filmer, powerpoint och ha lärarledda genomgångar
 3. Göra olika laborationer för att visa på samband samt som förklaringsmodeller

DU VISAR ATT DU NÅR KUNSKAPSKRAVEN GENOM ATT:

 • du planerar, genomför och sammanställer dina laborationer
 • du deltar vid muntliga redovisningar, samtal, diskussioner
 • du läser och bearbetar texterna till områden
 • visar förståelse från texterna tex genom att arbeta med arbetshäftet och genomföra läxförhör och ett ev valfritt prov

 

Uppgifter

 • Myntlabb och svar på frågan om spegeln (ons 16/1)

 • Läxförhör 2 Ögat -faktatext

 • Svar på frågor från labbtillfällen

 • Prov

 • Filmer i text

 • Ögon fakta (från biologiböcker)

Matriser

Fy Bi
Bedömningsmatris Ljus

Nedan är bedömningen i förmågan att:

Ej visat eller uppnår inte minst E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Information muntligt och skriftlig
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Uppgift om hur vi kan se
Eleven kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laboration
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med .frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp och teorier
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet.
Ögat (biologi)
 • Bi  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: