👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2019-01-10 14:15 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola 1 Matematik
I ämnet matematik arbetar vi i boken Prima matematik 1A och 1B. Vi använder oss även av spel, olika konkreta material och övningar/lekar som en del i elevernas lärande.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

 • taluppfattning och tals användning
 • algebra
 • geometri
 • sannolikhet och statistik
 • samband och förändring
 • problemlösning

 

Undervisning

 • genomgångar i helklass, halvklass och mindre grupper
 • film, bland annat Livet i mattelandet
 • spel
 • Ipad
 • matteboken, Prima matematik
 • arbete i mindre grupp, i par och enskilt
 • dansmatte
 • utomhusmatematik
 • användning av konkret material
 • stenciler för färdighetsträning

 

Bedömning

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Genomföra diagnoserna i Prima matematik
 • Genomföra skolverkets bedömnigsstöd i matematik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Taluppfattning och tals användning
Talen 0-99, skriva siffror och räkna antal
 • Ma   3
Jag kan använda talen 0-10, skriva siffrorna och räkna antal.
Jag kan använda. talen 0-19, skriva siffrorna och räkna antal.
Jag kan använda talen 0-99, skriva siffrorna och räkna antal.
Taluppfattning och tals användning
Dela upp talen 3-10
 • Ma   3
Jag kan dela upp några av talen 3-10.
Jag kan dela upp alla talen 3-10.
Taluppfattning och tals användning
Större än, mindre än
 • Ma   3
Jag kan använda mig av symbolerna ><
Taluppfattning och tals användning
Talraden 1-100
 • Ma   3
Jag förstår och kan använda mig av talraden 1-12.
Jag förstår och kan använda mig av talraden 1-100.
Taluppfattning och tals användning
Udda och jämna tal
 • Ma   3
Jag kan ge exempel på udda och jämna tal.
Taluppfattning och tals användning
Storleksordna tal i talområdet 0-20
 • Ma   3
Jag kan storleksordna talen 0-10
Jag kan storleksordna talen 0-20
Taluppfattning och tals användning
Begreppen ental och tiotal
 • Ma   3
Jag förstår vad ett ental är.
Jag förstår vad ett tiotal är.
Taluppfattning och tals användning
Begreppet halva
 • Ma   3
Jag förstår begreppet halva.
Taluppfattning och tals användning
Förstå begreppet addition. Addition 0-100
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Addition 0-10, tankemodellerna +1, +2, +0,
Dubbelt ex, 4+4
Strategin störst först i addition.
Addera hela tiotal.
Addition 0-20 utan tiotalsövergång.
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Taluppfattning och tals användning
Förstå begreppet subtraktion. Subtraktion 0-20
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Subtraktion 0-10, tankemodellerna -1, -2, -0 och -allt
Subtraktion hela tiotal.
Subtraktion 0-20, utan tiotalsövergång.
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Taluppfattning och tals användning
Uppskatta längder
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan mäta med hjälp av olika saker ex mitt finger
Jag kan mäta med hjälp av en linjal och mäta av enheten cm.
Taluppfattning och tals användning
Uppskatta volymer
 • Ma   3
Jag kan mäta upp och läsa av måttenheten dl.
Jag kan uppskatta volym. Ex hur mycket vatten som ryms i ett glas.
Algebra
Använda likhetstecknet och lösa uppgifter med öppna utsagor
 • Ma   3
Öppna utsagor i addition 0-10 ex: 3+_=5
Öppna utsagor i subtraktion 0-10 ex: 6=_-2
Öppna utsagor i addition och subtraktion med hela tiotals. ex: 40-_=20
Algebra
Mönster i färg, form och antal
 • Ma   3
10-hopp
2-hopp och 5-hopp
Fortsätta och upprepa mönster samt skapa egna mönster med geometriska former.