👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Spara & Förvara

Skapad 2019-01-10 15:08 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 4 Teknik
Människor har i alla tider samlat mat och olika föremål, då är det ju smart att ha en bra låda att förvara det i. Du har säkert också massa saker ni vill förvara på ett säkert sätt och vilken tur, du ska få konstruera en egen förpackning!

Innehåll

 

 

Arbetsbeskrivning

 • Göra ritningar och arbetsplanering till en egen förpackning.
 • Testa olika lösningar för att få en så bra förpackning som möjligt.
 • Göra uppgifter till det du har läst och sett.
 • Lära dig mer om hur man förvarade saker förr i tiden.

Mål och bedömning

 • Att du kan planera och konstruera en egen förpackning.
 • Att du kan jämföra olika förpackningar.
 • Att du kan använda ord som hör till temat till exempel konstruktion, ritning, material.
 • Att du till exempel kan förklara hur en förpackning används, hur man gjorde innan den fanns, vad en förpackning är gjord av för material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6