👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiflöden

Skapad 2019-01-10 15:30 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde värme och värmespridning, årskurs 6
Grundskola F – 9 Fysik
Värme och allt som hör dit. Vad är värme? Vad är kyla? Finns kyla? Hur kan det komma sig att det är varmt någonstans? Det är några av de saker vi kommer att jobba med under det här arbetsområdet.

Innehåll

Inom området Värme kommer vi att arbeta med vad värme egentligen är, hur vi är beroende av den och hur man kan utnyttja och kontrollera värmeflöden på olika sätt. En annan viktig del i området är att kunna göra systematiska undersökningar, kunna använda utrustning som termometrar på ett säkert och effektivt sätt och sedan dokumentera sitt arbete i en rapport. 

Vi kommer att genomföra tre olika laborationer och ha ett prov i slutet av arbetsområdet. Du ska lämna in två labbrapporter där du beskriver ditt arbete och en faktatext där du beskriver en händelse.

Faktaunderlag och uppgifter kommer att finnas i Teams. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Energiflöden

Visade kunskaper

 • Fy  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
E
C
A
Begrepp
Du kan använda begrepp kopplade till värme och värmespridning
Du kan beskriva några fenomen kopplade till värme genom att ge exempel och använda begrepp från begreppslistan för att förklar dem.
Du kan använda begreppen i begreppslistan för att visa på samband mellan dem och fenomen kopplade till värme och värmespridning. Du visar goda kunskaper om begreppen och kan förklara dem.
Du visar på goda kunskaper inom området och använder konsekvent begrepp ur begreppslistan för att visa på samband och göra jämförelser med andra fenomen inom området.
Laborera
Du kan genomföra en undersökning av något fenomen
Du kan utifrån en färdig planering genomföra en undersökning
Du kan formulera en enkel frågeställning och med lite hjälp göra en planering som går att använda för att genomföra en undersökning.
Du kan formulera enkla frågeställningar och självständigt göra en planering som det går att arbeta systematiskt utifrån och som andra skulle kunna förstå och använda.
Dokumentera
Du kan dokumentera dina undersökningar
Du gör en enkel dokumentation av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriver en enkel rapport
Du gör en utvecklad dokumentation av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriver en tydlig rapport.
Du gör en välutvecklad dokumentation av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriver en rapport med tydlig struktur och förslag på vidare undersökningar.
Vetenskapligt förhållningssätt
Du diskuterar resultat av undersökningar och ger förslag på förbättringar.
Du jämför dina och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Inlämningar

E
C
A
Uppgift 1
Du har skrivit och lämnat in en godkänd dokumentation av laboration nummer 1, "Gör din egen termometer"
JA
Uppgift 2
Du har skrivit och lämnat in en godkänd rapport om laboration nummer 2 " Isolera mera"
JA
Uppgift 3
Du har skrivit och lämnat in en godkänd faktatext om vad som händer i stekpannan när man steker ett ägg.
JA