👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är viktig för mig?

Skapad 2019-01-10 15:32 i Färsingaskolan Sjöbo
Skriva berättelse
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vem är viktig för dig? Är det kanske morfar, mamma, tant Rut eller din lärare? Nu ska du få möjlighet att skriva en berättelse om någon som är viktig för just dig.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och  i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Eleven använder sig av olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form, t.ex. hur man ger och tar emot respons på texter.


Undervisning - arbetssätt
Du kommer att få skriva en berättande text som beskriver en person som är viktig och/eller betydelsefull för dig.

När arbetet är färdigt har du:

 

Utvecklat din förmåga att göra personbeskrivningar.
Övat dig på att skriva en berättande text.
Tränat dig på att använda skiljetecken, t.ex. punkt och kommatecken, på ett korrekt sätt
Övat dig på att ge och ta feedback.
Skrivit och bearbetat en text på dator.

 

 

Elevinflytande
För att involvera eleverna ska vi använda oss av kamratbedömning.

 

Bedömning
Din användning av de grundläggande reglerna för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Om din text innehåller språklig variation.
Om du skriver enkla, utvecklade eller välutvecklade beskrivningar av personen som är viktig för dig.
Hur du kan förbättra din text med hjälp av en klasskamrats- och lärares feedback.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Vem är jag?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Du visar hur du skriver en egen berättelse om en viktig person med röd tråd, tydlig början, händelse och slut. Du visar också vilka ord du kan använda.
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar hur du använder skiljetecken och hur du stavar.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Du visar hur du beskriver i din berättelse och hur handlingen förs framåt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Använda och ge respons
Du visar hur du berättar för/lyssnar till en kamrat hur man kan utveckla berättelsen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.