Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7

Skapad 2019-01-10 15:33 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Hur var livet då människan var jägare och samlare? Vilken uppfinning var viktigast för människans överlevnad? På vilka sätt förändrades människans levnadssätt när hen började leva av jordbruk i stället? Vad är en civilisation? Hur uppstod de? Vad menar man med uttryck som " redan de gamla grekerna..." "Alla vägarna bär till Rom"? Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera och besvara under de närmaste veckorna under historielektionerna.

Innehåll

Historia åk 7

 Syfte

 • -         Att  kunna använda en historisk referensram, tolka olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • -           Att kritiskt granska, tolka och värdera källor.
 • -         Att reflektera över  sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika  perspektiv.
 • -         Att använda historiska begrepp för att analysera hur kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll

 • -          Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling.
 • -          Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • -          Vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • -          Historiska begrepp
 • -          Vad begreppen kontinuitet, förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • -          Hur historia används för att skapa eller stärka gemenskaper, stärka nationella identiteter.
 • -          Hur historia kan användas  för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

Arbetssätt

Detta arbetsområde kommer att bestå av genomgångar om jägarsamhället och övergången till bondesamhället samt filmklipp, diskussioner och uppgifter. Du visar dina kunskaper och förmågor genom att samtala med mig som lärare under lektionerna samt på uppgifter och läxförhör.

 

 https://prezi.com/jykjkmxpkekm/jagarsamhalle-och-jordbruksamhalle/

 

Veckoplanering

 

Vecka 2 och 3: Introduktion. Från jägare till bondesamhälle. 

Vecka 4: De första städerna och skriften.

Vecka 5: Räknekonst och miljöförstöring. 

Vecka 6: Egypten -den första stora staten. 

Vecka 7: Grekerna, handel och kolonier. 

Vecka 8: Grekernas krig. Sidorna 

Vecka 9: Grekernas demokrati, kultur och kvinnor. 

Vecka 10: Vetenskapen i Grekland. 

Vecka 11-12: Egen fördjupning om något av följande alternativ: 

 • Alexander den store
 • Romarriket
 • Arabernas rike

Uppgifter

 • Läxa tors v 10

 • Läxa fre v 10

 • Läxa: Likheter och skillnader mellan jägarsamhälle och bondesamhället.

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

E
C
A
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiens användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: