Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2-3

Skapad 2019-01-10 15:38 i Stavby skola Uppsala
Planering i engelska för årskurs 2, med utgångspunkt i Magic! 2.
Grundskola 2 – 3 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig att:

 • våga använda den engelska du kan
 • säga enklare fraser på engelska
 • lyssna på enklare engelska
 • olika nyttiga ord
 • läsa korta instruktioner på engelska
 • skriva några ord och kortare meningar på engelska
 • om olika traditioner i engelsktalande länder

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • följa enkla instruktioner
 • våga använda den engelska du kan både muntligt och skriftligt
 • delta aktivt på lektionerna

Jag bedömer dina förmågor när du pratar, lyssnar, läser och skriver i klassrummet.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att på ett lekfullt sätt använda dig av engelska tillsammans med dina medelever. Vi kommer att jobba med sång, lek, filmer, dramatiseringar, ramsor, sagor, samtal och dialoger. Det blir mycket muntlig engelska, men vi kommer också att jobba skriftligt med övningar i Magic! 2 och digitalt med den tillhörande digitala delen. 

Vi kommer jobba med olika tema med utgångspunkt i boken Magic! 2. Under hösten kommer vi bland annat att jobba med att presentera oss, talen 1-10, klassrumsord och -fraser, veckodagar, färger, jorden, djur och intressen. Dessutom kommer vi att använda oss av material från Second Step för fördjupning i vissa tema. Vi kommer också använda lite olika material för att lära oss om traditioner i engelsktalande länder (Halloween och jul).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: