Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenskans varianter - Blogg och Krönika

Skapad 2019-01-10 15:43 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Talspråk - Slang - Ungdomsspråk, när passar det egentligen att använda sig av dessa varianter i det svenska språket?I bloggar? I dagböcker? Vill du veta mer så häng på för nu kör vi igång ett nytt arbetsområde med fokus på att utvecklas ytterligare i att läsa - tala och skriva.

Innehåll

Syfte - Kopplingar till läroplanen

 

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • Syfte att utefter respons kunna bearbeta sin text,

 

Undervisningen

Från film och texter ska vi resonera om olika varianters likheter och skillnader inom svenskan. Vi kommer att fokusera på talspråk och formell skrift, olika dialekter, Slang och Ungdomsspråk som vidare ska kopplas till modersmålets olika varianter.

Du kommer att skriva en bedömningsuppgift som är ett blogginlägg utifrån instruktioner.

Du kommer att få läsa och analysera några krönikor utifrån boken "Jalla". I anslutning till detta kommer vi också att repetera ordföljd i huvudsatser och bisatser.

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en krönika utefter textens typiska drag med hjälp av stödmall.  

Veckoplanering: (med reservation för vissa förändringar)

 

V

Måndag

Onsdag

Fredag

2

 

Språk i språket - dialekter

Lyssna på olika dialekter

3

Kvinnor och män
Maktspråk

Talspråk/skriftspråk

Svordomar
Slang

Blogginlägg - att skriva en blogg

4

Skriva blogginlägg

(Uppgift 5 i häftet)

Krönika - Jalla C
Att skapa förförståelse

Krönika: Varför kan inte män krama varandra?

5

Att skriva resonemang

Krönikans struktur

Krönika: Att vara sig själv

Repetition - Ordföljd i huvudsats och bisats

6

Skriva krönika

Skriva krönika

Skriva krönika

 

Muntlig uppgift: Svenskans varianter

 

7

Respons - bearbetning

Inlämning

   

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

 

 • Din  förmåga att skriva ett blogginlägg med anpassning till textens typiska drag, språkliga normer och strukturer.
 • Din förmåga att skriva en krönika med anpassning till textens typiska drag, språkliga normer och strukturer.
 • Din förmåga att föra  resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

 

Utvärdering

Efter avslutat arbetsområde utvärderar ni skriftligt utifrån nedanstående frågor:

1.Vad tyckte du  om arbetsområdet?

2. Vad har du lärt mig?

3. Vad har varit lätt?

4. Vad har varit svårt?

5. Vad behöver du träna mer på / utveckla?

6. Vilken typ av stöttning behöver jag i mitt arbete?

 

Matriser

SvA
Svenskans varianter - Blogg och Krönika

Rubrik 1

Krönika
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en krönika. Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt. Eleven ger exempel från den egna erfarenheten som passar till ämnet.
Texten fungerar relativt väl som krönika. Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Texten fungerar väl som en krönika. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Ny aspekt
Struktur
Texten är i huvudsak sammahängande och begriplig Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Ny aspekt
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt.¨ Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar ämnet, t.ex. genom språkbruk och läsartilltal. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom konsekvent genomförd egen stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ny aspekt
Kamratrespons
Eleven kan ge enkla omdömen om textens innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad
Ny aspekt
Bearbetning av text
Eleven kan utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt
Eleven kan utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Svenska språket - varianter, skillnader, likheter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: