Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-01-10 16:11 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4

Matriser

Teknik

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
• Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller. • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer. • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: