Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jahreszeiten, Deutsch Klasse 6

Skapad 2019-01-10 16:40 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med temat årstider. Du kommer få lära dig ord för veckodagar, månader, årstider samt hur man böjer verb i tyska.

Innehåll

Deutsch Klasse 6, Woche 3-10Arbetsområde: Årstider, månader, veckodagar, väder, verb

 

Temaområde: årstider, dagar, månader, väder och verb, åk 6

 

Mål/att göra:

 

Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med kapitel 5 och 6 i boken ”Mahlzeit”. Syftet med det här arbetsområdet är att du ska utöka ditt basordförråd i tyska (du kommer bl.a. få lära dig veckodagar, månader och väderord) samt att du ska kunna bygga enkla meningar på tyska genom att lära dig lite grand om hur den tyska verbböjningen fungerar. Syftet är också att stärka din läsförståelse samt din muntliga och skriftliga förmåga genom bl.a. pratövningar, ordövningar och skrivuppgifter.

 

Syfte: (ur LGR-11)

”Genom undervisningen i moderna språk ska eleverna (…) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i talat språk  och olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift”

 

För att uppnå målen inom detta arbetsområde ska du kunna:

*      Räkna upp månader och veckodagar på tyska

*      Berätta när du fyller år

*      Kunna några väderord

*      Räkna till 100 på tyska

*      Böja verben ”är” (sein) och  ”har” (haben) på tyska och ytterligare 3 enkla verb (t.ex. spielen, wohnen ,heissen)

*      Läsa och förstå de små texterna vi läser i boken

*      Skriva en liten enkel text om din favoritmånad samt presentera den i liten grupp

 

Hur kommer vi att arbeta med detta?

Vi använder oss av textboken som bas. Du kommer få arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer göra olika prat- läs- och skrivövningar. Nina kommer ha ett par genomgångar, du kommer få göra korsord, titta lite på film samt ev. göra verbövningar på Internet.

Hur ska du visa att du kan det här då?

*      Lämna in en text om din favoritmånad.      

*      Oförberedda läxförhör på glosor och verb.

*      Genom att vara aktiv och svara på frågor i klassrummet.

*      Du visar att du förstått texterna och hörövningarna genom att

kunna svara på frågor såväl muntligt som skriftligt. 

*      Muntligt: du presenterar din favoritmånad i liten grupp

Viel Glück!! // Nina

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
  M2  E 6
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  C 6
 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  C 6
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  C 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  A 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: