Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik? Mekanismer och tekniska system, åk 4

Skapad 2019-01-10 22:24 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under våren ska vi starta upp teknik och vi kommer arbeta med vad teknik är, enkla maskiner, mekanismer och tekniska system.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer variera arbetssätten och använda oss av:

 • Faktatexter från olika källor och medier
 • Föreläsningar och helgruppsdiskussioner
 • Filmer
 • Såväl grupparbeten som enskilt arbete
 • Laborationer och praktiska moment

Mål

Efter avslutat område ska du:

 • Känna till och kunna förklara hur de enkla maskinerna fungerar.
 • Känna till mekanikens gyllene regel.
 • Beskriva skillnaden mellan en mekanism och ett tekniskt system.
 • Känna till och kunna beskriva några tekniska system i vardagen och samhället.
 • Känna till hur hur tekniska system i samhället utvecklats över tid, och varför.
 • Kunna dokumentera och planera ditt arbete med hjälp av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • Ditt enskilda arbete i klassrummet
 • Ditt deltagande vid diskussioner, laborationer och praktiska moment
 • Muntliga och skriftliga kunskapskontroller

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Vad är teknik? Mekanismer och tekniska system, åk 4

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
De enkla maskinerna
Du kan namnge några eller alla enkla maskiner men inte beskriva hur de fungerar eller hur de används.
Du kan namnge alla sex enkla maskiner och på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva hur de fungerar eller hur de används.
Du kan namnge alla de enkla maskinerna och kan på ett tydligt sätt beskriva hur de fungerar och används.
Tekniska system i samhället
Du kan ge exempel på något eller några tekniska system i samhället men kan inte förklara hur dessa fungerar och/eller vilka delar som ingår.
Du kan ge exempel på några tekniska system i samhället och kan på ett enkelt och i huvudsak begripligt sätt förklara hur de fungerar och vilka delar som ingår.
Du kan ge exempel på några tekniska system i samhället och kan ge en tydlig beskrivning på hur dessa fungerar och vilka delar som ingår.
Tekniska system då och nu
Du kan ge exempel på hur något eller några tekniska system förändrats över tid men kan inte beskriva varför.
Du kan ge exempel på hur något eller några tekniska system har förändrats över tid och kan på ett enkelt och i huvudsak fungerande sätt beskriva varför.
Du kan ge exempel på hur några tekniska system har förändrats över tid och kan på ett tydligt sätt beskriva varför.
Dokumentation
Du har svårt att dokumentera ditt arbete skriftligt och/eller med bilder.
Du kan dokumentera ditt arbete skriftligt eller med bilder, symboler och måttangivelser på ett enkelt och i huvudsak begripligt sätt.
Du dokumenterar ditt arbete på ett tydligt sätt genom att använda text och bilder, symboler och måttangivelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: