👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Analysera låttext "Roar"

Skapad 2019-01-11 08:33 i Rättviksskolan Rättvik
Översätta och analysera låttext.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to translate and analyse song lyrics with focus on meaning/message and how you can use metaphores to enhance the text. There will be a lot of discussions.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

1. Listen to the song " Roar" by Katy Perry and read the text at the same time. Like sing-along.
2. Translate the lyric.  Use dictionary or google translate.
3. Check the translation with teacher.
4. Are there any metaphores? What do you think they mean? Discuss with a friend. Write your answer in your notebook.
5. What is the song about? Is there a message to the listener? Discuss with a friend. Write down your answer in your notebook.
6. Class discussion.
7. You choose your own lyric. Translate, look for metaphores, analyse it. Write in your notebook.
8. Prepare to present your lyric and your analysis of the song for the class.
9. Presentation

Bedömning

Your translation, discussion, presentation and analysis.

Tidsplan

Start week 2-4
Uppgifter

 • En- Lyrics

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9