👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt beror på atomer

Skapad 2019-01-11 08:40 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Kemi
Hur kommer det sig att det finns vissa ämnen? Och kan man skapa vilka ämnen som helst eller finns det begränsningar?

Innehåll

Innehåll

 

Start - atomer och molekyler

Arbete med kapitel 1 i boken "Kemi direkt".

- Atomen och dess beståndsdelar

- Molekyler och kemiska föreningar

- Periodiska systemet (atomnummer, grupp, period, atommassa)

Mål: Förstå och kunna förklara begreppen atom, molekyl, kemisk förening, proton, neutron, elektron, elektronskal samt känna till atomens beståndsdelar (proton, elektron, neutron). Veta att grundämnen delas in i metaller och icke-metaller. Kunna förklara begreppen atomnummer, period och grupp. 

Ämnens egenskaper och kemiska reaktioner

- Kemiska reaktioner

Mål: Veta vad en kemisk reaktion är. Förstå begreppen jon, kovalent bindning, jonbindning, reaktant, produkt, aggregationstillstånd, fast, flytande, gas, kemisk reaktion

 

 

 

Länkar till egen repetition:

Bygg atomer: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_sv.html

Balansera reaktionsformler: https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_sv.html

Uppgifter

  • Planering med sidangivelser

  • Genomgång Atomen del 1

  • Genomgång Kemiska reaktioner del 1

  • Genomgång Kemiska reaktioner del 2

  • Powerpoint årskurs 8

Matriser

Ke
Allt beror på atomer

Kunskaper, resonemang och samband

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskaper, begrepp, modeller och teorier
Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar detta med hjälp av kemins begrepp, modeller och teorier
bristfälliga
grundläggande kunskaper med viss användning av begrepp, modeller och teorier
goda kunskaper med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier
mycket goda kunskaper med mycket goda kunskaper och med generella drag i förklaringarna

Undersökningar och laborationer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Slutsatser
Slutsatsernas koppling till kemisk modeller och teorier
bristfälliga
enkla med viss koppling
utvecklade med relativt god koppling
välutvecklade med god koppling
Dokumentation
Dokumentation av undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
bristfälliga
enkla
utvecklade
välutvecklade