👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2019-01-11 08:42 i Johan Skytteskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
När förflyttade du dig för första gången idag? Du kanske tänker att det var när du klev upp ur sängen i morse? Men det är inte helt sant. Även när du sov rörde du dig eftersom jorden snurrar runt sin axel och dessutom rör sig runt solen. Hur skapas rörelser?

Innehåll

    

        Planering Kraft och rörelse                   

 

                     Åk 7                  Vt- 19

 

 

 

 

 

 

 

När du är klar med avsnittet ska du kunna

 

 

 

 • Identifiera flera olika slags krafter. ha kunskaper hur om en dynamometer. veta hur den är byggd samt kunna mäta krafters storlek, ha kunskaper om enheten newton

 

 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelser

 • Hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner

 • Hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter

 • Kunna förklara skillnaden mellan tyngd och vikt med ett eget exempel

 • Ha kunskaper om vad tyngdpunkt är veta vad stödyta är. Eleven skall kunna markera den i enkla figurer.

 • Ha kännedom om fritt fall. Eleven skall kunna beskriva hur något som fritt faller till marken rör sig

 • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga

 

            fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall

 

 • samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och

 

kraft

 

 • Ha kännedom om mekanikens gyllene regel, enkla maskiner  samt om hur man sparar på krafter

   

  Arbetssätt

  Genomgångar, laborationer, arbetsuppgifter, inlämningsuppgift och prov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckoplanering

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Ämne

Sida i spektrum

        Läxa

 

2- 3

 

 

Olika typer av rörelse.

Sträcka , tid, medelhastighet

 

 

sid 168- 169

s. 170 - 171

Frågorna

Testa dig s. 171

Ska vara klara till v.4

 

 

  4

Krafter skapar rörelser

Vad är en kraft?

Olika typer av krafter

Friktion

 

s. 172 - 177

 

Frågorna

Testa dig s. 1

Ska vara klara till v.

 

   5

Massa och tyngd.

Tyngdpunkt.

Stödyta

s. 178 - 181

Frågorna

Testa dig s. 181

Ska vara klara till v.6

  6

Fritt fall

Satellitbanor

Tröghet

 

 

s. 182 - 186

Frågorna

Testa dig s. 185

Ska vara klara till v.7

  7

Tröghet

Centrifugalkraft

Perspektiv

s. 186- 189

 

s.190-191

 

Frågorna

Testa dig s. 189

Ska vara klara till v.9

 

   8

SPORTLOV

 

 

Läs sammanfattningen s. 192-193

   9

Att spara på krafter: Mekanikens gyllene regel

Enkla maskiner, hävstång

252 - 254

Frågorna

Testa dig s. 256

Ska vara klara till v.10

 

 

10

 

  Repetition , Prov

 Finalen s.194-195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur du samtalar och diskuterar om kraft och rörelser

 

 

 

Förmåga

 

              E

 

            C

              A

 

Diskutera och ta ställning

Ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som till en viss del för diskussionen framåt

Ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionerna framåt

Ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem

 

 

 

Hur du använder begrepp

 

 

E

 C

   A

 

 

Beskriv och förklara

Har grundläggande kunskaper. Kan ge exempel och beskrivningar med viss användning av begrepp. För enkla resonemang

Har goda kunskaper. Förklarar och visar på enkla samband med relativ god användning av begrepp. För utvecklade resonemang

Har mycket goda kunskaper. Kan förklara och visa på samband med god användning av begrepp. För välutvecklade resonemang

 

 

 

Hur du  arbetar med laborationer

 

Planera och undersök

E

    C

     A

 

 

Hur använder eleven utrustningen?

I undersökningar användes utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

I undersökningar användes utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt

I undersökningar användes utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt

Vilka drar eleven för slutsatser och hur formuleras de?

Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska teorier och modeller

Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska teorier och modeller

Eleven drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska teorier och modeller

Hur skriver eleven sin  laborationsrapport?

Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningar

Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningar

Eleven gör välutvecklade dokumentationer