👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria 8F

Skapad 2019-01-11 08:43 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna terminen kommer vi att ägna ett antal veckor åt att fördjupa oss inom västerländsk litteraturhistoria. Momenten kommer att ta åtskilliga veckor i anspråk, och vara uppdelat inom olika områden. Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav som kommer användas när ni lämnar in uppgifter.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Denna terminen kommer vi att ägna ett antal veckor åt att fördjupa oss inom västerländsk litteraturhistoria. Momenten kommer att ta åtskilliga veckor i anspråk, och vara uppdelat inom olika områden. Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav som kommer användas när ni lämnar in uppgifter. Vi kommer att arbeta med detta v.5 och ett antal veckor framåt.

Innehåll

 

INNEHÅLL:

Inom momentet kommer vi att:

 

1) Lära oss om sex litterära epoker och vad som utmärker dem

2) Läsa utdrag och se på filmsnuttar för att illustrera dessa epoker

3) Ha diskussioner baserade på historien, texterna och författarna

5) Göra en redovisning i grupp, där ni blir tilldelade en litterär epok och där ni ska använda presentationstekniska hjälpmedel (google presentation)

6) Välja en bok ur litteraturkanon som ni sedan ska läsa. OBS! Kan eventuellt utgå (pandemiskäl).

7) Författarporträtt - Utifrån boken ni har valt ska ni skriva ett författarporträtt om författaren. OBS! Kan eventuellt utgå (pandemiskäl)

8) Göra en skriftlig analys där ni gör en jämförelse, författare - epok - textutdrag. 

9) Källhantering - hur man använder fakta.

 

MUNTLIG FRAMSTÄLLNING OM LITTERÄR EPOK

Du kommer att få en litterär epok att arbeta djupare med. Detta kommer ske i grupp. Tanken är att ni ska göra en djupdykning i en utav de litterära epokerna och presentera det för era klasskamrater.

Detta ska göras: 

Beskriv er litterära epok, dvs ta reda på så mycket ni kan om den och berätta. 

Arbetet ska innehålla fakta, reflektion och analys. Varför ser litteraturen ut som den gör under er epok? Välj ut ett textutdrag skrivet under er epok och försök påvisa hur den är typisk för den här tidsepoken. Stöd era åsikter och er analys med fakta kring hur världen såg ut under den tid som författarna levde. 

Presentera ert arbete med hjälp av digitala verktyg, google presentation. Glöm inte att hänvisa till era källor. 

Följande epoker  kommer vi att arbeta med:

1. Antiken (700 f Kr-500 e Kr)

Homeros: Iliaden (epos)
Homeros: Odysséen (epos)
Aristofanes: Lysistrate (komedi)

2. Medeltiden (500-1500)

Tristan och Isolde (folksaga, riddarberättelse)
Dante Alighieri: Divina Commedia (1200)

3. Renässansen (1500-1700-tal)

Cervantes: Don Quijote (roman)
Shakespeare: Romeo och Julia, Hamlet (tragedier)

4. Upplysningen (1700-tal)

Defoe: Robinson Kruse (roman)

5. Romantiken (cirka 1760-1840)

Mary Shelly: Frankenstein (skräckromantik)
Allan Edgar Poe: Det skvallrande hjärtat (skräckromantik)

6. Realism/Naturalism (cirka 1830-1910)

Charles Dickens: Oliver Twist (realism)
Emile Zola: Thérèse Raquin (naturalismen)

Arbetsuppgifter

I grupp ska en litterär epok presenteras för övriga klasskamrater. Ni ska använda er av Google-presentation, och kan bland annat ha med bilder, musik och viktig grundfakta i stödord. Försök presentera på ett levande och medryckande sätt. Använd er fantasi! 

Frågeställningar ni kan ha med i er presentation:

 • När var epoken? Var började den? Varför började den?
 • Vad kännetecknar epoken? Vad är typiskt för den här tiden?
 • Hur såg samhället ut då?
 • Hur klädde man sig?
 • Vilken musik lyssnade man på?
 • Viktiga verk/författare/citat.
 • Ge exempel på texter och vad som gör dem typiska för sin epok?
 • Reflektera över specifika termer och begrepp?
 • Hur har epoken påverkat litteraturen?
 • Jämför epoken med dagens samhälle och litteratur. Vilka likheter/skillnader finns? Vilka spår av epoken kan man hitta idag? Motivera?
 • Övrigt?

 

 

SKRIFTLIG INLÄMNING - Ni kommer att få göra en skriftlig analys med hjälp utav det vi har arbetat med. 

Tänk på att anteckna när dina klasskamrater redovisar kring din epok. 

Matriser

Sv
Muntlig framställning

Har arbetat med
E
C
A
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Prov i litteraturhistoria

E
C
A
Texten och författaren
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Texten och historian
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Sv
Författarporträtt

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Informationssökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Källanvändning
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.