Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg: Boken om mig

Skapad 2019-01-11 09:11 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor framöver kommer du att få skriva en bok om dig själv. Den ska innehålla sex olika texter, Mina första år, Detta är jag idag, Mina studier, Mina känslor och Mina framtidsplaner. Texterna kommer du att få skriva här i skolan. Samla fakta och material kommer du till viss del behöva göra hemma.

Innehåll

Mål

Syfte:

 • formulera sig i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • följa språkliga normer
 • söka information från olika källor

Arbetets innehåll

Centralt innehåll:

 • skriva olika typer av texter
 • bearbeta texter och hur man ger och tar emot respons
 • stavning, skiljetecken
 • olika genrer
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor kunskaper och åsikter. Ords nyanser och värdeladdningar
 • informationssökning

Arbetssätt och redovisning

Först kommer vi arbeta med materialet Bli en bättre skribent. När vi börjar med boken kommer vi gå igenom strukturen till varje kapitel tillsammans och du kommer få tydliga förslag på vad varje kapitel kan innehålla. Vi kommer också titta på tidigare elevexempel. Du kommer säker behöva göra en del förarbete hemma som att fråga dina föräldrar om när du var liten. Du kommer att skriva texterna i classroom. Två av texterna kommer att få kamratrespons och du kommer att få bearbeta dem efter det.

 

Bedömning

Kamratrespons

Boken om mig

 

Matris på bedömning lämnas i pappersform

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: