👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2019-01-11 09:25 i Bjäre skola Båstad
Matematik Klass 4,Vårterminen 2016.
Grundskola 4 Matematik
Under detta arbetsområde ska du få en större förståelse för multiplikation och division. På vilket sätt hör 5 x 5 ihop med 25 / 5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Du kommer att få lära dig olika strategier för att kunna lösa större divisions- och multiplikationstal. Upptäcka och använda olika sätt att lösa problem.

Innehåll

 

UNDERVISNING

Det här ska du kunna när vi är färdiga med arbetsområdet...

 • Begrepp som hör till multiplikation och division (faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, beräkna, division, multiplikation).
 • Förklara samband mellan addition och multiplikation.
 • Multiplikationstabellerna upp till 10 x 10.
 • Förklara samband mellan multiplikation och division.
 • Göra beräkningar med större tal, till exempel 6 x 1250.
 • Upptäcka och använda olika sätt att lösa problem.

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande metoder/strategier:

 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra, med läromedlet Prima Formula åk 4, kapitlet Multiplikation och division.
 • Genomgångar gemensamt och enskilt, diskussioner och redovisningar, du är aktiv genom att exempelvis skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Vi kommer att arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), pararbete och diskussioner för att träna oss på att lösa olika matematiska problem.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika problem tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva vår lösning.

BEDÖMNING

ANVÄNDA METOD
 • Använda matematiska metoder för att beräkna multiplikationstabellerna upp till 10 x 10.
 • Använda matematiska metoder för att beräkna enkla tal med division
 • Använda matematiska metoder för att göra beräkningar med större tal, till exempel 6 x 1250.
 
ANVÄNDA BEGREPP
 • Använda matematiska begrepp för att använda tal i decimalform.
 • Använda matematiska begrepp som hör till multiplikation och division.
 
KOMMUNICERA
 • Förklara samband mellan multiplikation och division.

 

LÖSA PROBLEM
 • Upptäcka och använda olika sätt att lösa problem.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du gör dina veckouppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du repeterar tabellerna genom de läxor som ges varje vecka.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder för att lösa problem, du redovisar dina beräkningar i exempelvis ditt räknehäfte.
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problem i grupp.
 • Du gör kapitlets diagnos.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6