👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Grundsärskolan 1-3 Kropp och hälsa

Skapad 2019-01-11 09:26 i Berga grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen
Hur fungerar kroppen och vad behöver den för att må bra?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du får lära dig hur kroppen fungerar och vad den behöver för att du ska må bra.

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer att behandla en del av kroppen i taget. Vi hämtar fakta från faktafilmerna på urskola.se som heter "Din kropp". Utifrån filmernas innehåll dokumenterar du vad du får lära dig. Vi kommer också att gör undersökningar för att se hur våra egna kroppar fungerar och hur filmernas innehåll kan användas i praktiken.

3. Bedömningsuppgifter

Du ska göra presentationer av sådant som du lärt dig. Du ska dokumentera dina egna undersökningar om kroppen och berätta för kamraterna vad du kommit fram till.  

 

Uppgifter

 • Huden

 • Hjärnan

 • Magen

 • Skelettet och musklerna

 • Hjärtat och lungorna

 • Träningsdagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-3
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen.
  NO   3
 • Utifrån enstaka exempel på faktorer som påverkar människans hälsa medverkar eleven i samtal om hälsa och ohälsa.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Kroppsdelar & sinnen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Människans hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.