👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-01-11 09:26 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Vart tar hamburgaren vägen när du ätit upp den? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vart tar hamburgaren vägen när du ätit upp den? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • berätta om matens väg genom kroppen
 • veta varför vi och hur vi andas
 • ge exempel på uppgifter som blodet har
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gamal


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsning kapitel 2 Koll på NO och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Filmvisning med efterföljande diskussion
 • Kortare skriftliga diagnoser

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner och praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor och skriftliga diagnoser.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången.

 

Ord och begrepp:

matspjälkning 
matspjälkning, energi, näringsämnen, protein, kolhydrat, matstrupe, magmun, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, koldioxid, syre, förbränning, fotosyntes

andningen
luftstrupe, luftrör, lungblåsor, lungor, mellangärde, hosta, allergi, astma

blod och hjärta, kroppens reningsverk, kroppens eget försvar
mikroskop, vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar, bakterier, hjärta, blodkärl, syresatt blod, syrefattigt blod
njure, urinblåsa, bakterier, virus, vaccinering, immun

våra muskler
biceps, triceps, sena, muskelfibrer, mjölksyra, träningsvärk

skelettet
kranium, bröstkorg, bäcken, kota, rörben, kalcium, kalk, naglar, tänder,

livets början och slut, att bli gammal
foster, cell

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6