👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av Inmurade

Skapad 2019-01-11 09:27 i Herrängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Läsning av "Inmurade", gemensam bok som bearbetas med hjälp av frågor på texten, boksamtal och reflekterande gruppdiskussioner. Varje vecka kommer vi läsa boken utifrån olika roller, Diskussionsledare, Persongranskare, Miljöbeskrivare, Ordgranskare, Illustratör.

Innehåll

Bokuppgifter till boken Inmurade av Lena Ollmark

Läsningen redovisas genom boksamtal i grupper om 5 elever.

Boksamtalen äger rum på fredagar för klass 4C och onsdagar för klass 4 A, B och D, så till dess ska man ha förberett sig med läsning av angivna sidor samt skrivit ner sina uppgifter i sin individuella läslogg.

 

Varje vecka har man olika roller som läsare av boken.

 

De olika rollerna är:

 

 • Diskussionsledare

  Uppgifter:

  -Sammanfatta kapitlet

  -Leda boksamtalet.

  -Se till att alla får delta.

 

 • Persongranskare

  Uppgifter:

  -Koncentrera sig på en karaktär när du läser avsnittet.

  -Skriv en beskrivning av en karaktären.

  -Hitta citat som passar in på karaktären du valt.

  -Skriv ner vad du själv tycker om denna karaktär

 

 • Miljöbeskrivare

  Uppgifter:

  -Hur beskrivs miljön i avsnittet?

  -Var utspelar sig boken?

  -Citat av miljöbeskrivningar..

 

 • Ordgranskare

   

  Uppgifter:

   

  -Hitta svåra ord, skriv ner dem.

   

  -Slå upp orden och hitta förklaringar till dem.

 

 • Illustratör

  Uppgifter:

  - Rita en bild som passar till avsnittet du läst och skriv en förklaring till varför/på vilket sätt bilden passar.

 

Boksamtalen sker sedan i tvärgrupper så att alla elever får möjlighet att diskutera och lära av de olika rollerna, varje måndag får eleverna veta sin roll inför veckans boksamtal.

Uppgifter

 • Läsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6