👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva sagor

Skapad 2019-01-11 09:41 i Backa skola Tanum
Med en sagoplan som hjälp ska du få skriva en skriva en egen saga med typiska sagoingredienser.
Grundskola 2 Svenska
Det var en gång för länge sedan...... och annat typiskt för sagor kan vi kalla sagoingredienser. Prinsar, drakar, häxor, trollkarlar, förtrollade djur är exempel på aktörer som brukar vara med. Miljön är kanske skogen, bortom bergen, i en koja eller slott. I sagor finns det magiska tal, upprepningar, trollformler mm. Det finns alltid ett problem som ska lösas och det slutar lyckligt. Nu ska du få använda din fantasi och skriva din alldeles egen saga.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • läsa/lyssna på en saga och hitta typiska sagoingredienser.
 • använda en sagoplan och kunna skriva en egen saga på iPad med några typiska sagoingredienser.
 • skriva med hela meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
 • skriva en saga med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • kunna ge respons till en klasskamrat vad den kan göra för att förbättra sin saga.
 • ändra i din text och ändra efter respons.
 • läsa din saga för andra elever.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 • du skriver en egen saga med typiska sagoingredienser.
 • din saga har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • du skriver meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
 • du ger respons/tips till en klasskamrat vad den kan lägga till/ förtydliga.
 • du ändrar i din text utifrån den respons du fått.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få:

 • undervisning om vad som är typiskt för sagor.
 • lyssna på många sagor och tillsammans med dina klasskamrater fundera över vad det finns för sagoingredienser.
 • läsa sagor.
 • planera ditt skrivande genom att använda en "sagoplan".
 • skriva sagan på din iPad.
 • ge resons och tips till en klasskamrat.
 • få respons av klasskamrat/lärare
 • förbättra din saga utifrån responsen.
 • välja lämpliga bilder till din saga.
 • läsa din saga för andra elever.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3