👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Stormaktstiden

Skapad 2019-01-11 10:16 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Historia
Stormaktstiden. Vi läser om Sverige under 1600-talet. Det geografiska, politiska och "krigiska" läget. Olika kungar och andra viktiga personer. Skeppet Vasa. Hur det var att leva som "vanlig" på Stormaktstiden.

Innehåll

 

Stormaktstiden.

Vi läser om Sverige under 1600-talet. Det geografiska, politiska och "krigiska" läget. Olika kungar och andra viktiga personer. Skeppet Vasa. Hur det var att leva som "vanlig" på Stormaktstiden. Visa på förändringar i Sverige.

Begrepp:

Vi går igenom olika begrepp som har med Stormaktstiden att göra.

 

Bedömning:

Fortlöpande under arbetsområdet.

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vt-19 V.2-7

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6