👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3 pictures, 3 minutes

Skapad 2019-01-11 10:17 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F
Short presentation of your 2018

Innehåll

VÅRTERMIN 2019

My 2018 in three pictures and five minutes

1.      Choose THREE PICTURES/PHOTOS that say something about you 2018. (People,places,hobbies,pets,trips,events)

2.      Prepare a 5 minutes presentation about your 2018.  Make sure that you explain WHY you choose these photos and tell us about what the photo represents – what does it tell us about your year?

You can use those questions for ideas:

                          What made you happy in 2018?

                          What was your greatest adventure?

                          What was the hardest thing in 2018?

                          What was your birthday like?

                          What did you do that you have never done before?

                          I spent too much time doing this.  How will I change it?

                          What did you learn or improve in?

                          What did you care about a lot?

                          What is your best piece of advice for 2019?

Presentation date:  VECKA 3

 

                                                    E                                                  C                                                 A

Tala

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Kopia av Engelsk muntlig produktion

Variation
IKan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Begriplighet
Formulerar /uttalar orden begripligt
Formulerar/ uttalar de engelska orden på relativt tydligt sätt
Formulerar /uttalar de engelska orden korrekt och tydligt
Flyt
Formulerar sig med ett visst flyt
Formulerar sig med flyt.
Strategier
Använder huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kopia av Speech

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttal, intonation och flyt
Du stakar dig ibland men uttalar de flesta ord rätt.
Du har ett bra flyt och i princip rätt uttal.
Du har ett mycket bra flyt och uttal.
Ordförråd
Du använder ett enkelt språk och budskapet går fram.
Du försöker att variera ditt språk genom att t ex använda synonymer.
Du använder många olika ord och visar därmed upp ett stort ordförråd.
Grammatik
Du får fram ditt budskap även om du gör en del grammatiska fel
Du gör få grammatiska fel
Du talar, förutom enstaka misstag, grammatiskt korrekt.