👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ vt 19 åk 8 Sv Den utvalde KSA (ej avslutad)

Skapad 2019-01-11 10:29 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Det här arbetsområdet utgår från boken Den utvalde av Lois Lowry. Du är journalist och har fått i uppdrag att skriva ett reportage om landet Enahanda. Du reser dit för att intervjua en person/er och skriva om dennes/deras liv. Det du är intresserad av är till exempel hur en arbetsdag ser ut, familjeliv, fritid och annat du finner intressant. Följ instruktionerna för reportage-skrivande och författa din text. Tänk på att du måste utgå från boken Den utvalde och det du får reda på om landet Enahanda.

Innehåll

    Mål för elev

      Du ska läsa boken Den utvalde.

      Du ska diskutera boken muntligt och skriftligt.

      Du ska skriva ett reportage.

     Innehåll

         Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

      Genomförande

 • Vi läser boken Den utvalde. Vi har läsläxa varje vecka.
 • Vi går igenom vad som är typiskt för ett reportage
 • Vi läser olika slags reportage
 • Vi repeterar vad det innebär att skriva gestaltande
 • Vi går igenom hur du kan beskriva miljöer och personer i ett reportage
 • Vi repeterar skrivregler

  Bedömning

   Du skriver  ett reportage med utgångspunkt i Den utvalde.   

  Kursplanemål

  Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

  utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift

 

 

 

Matriser

Sv
Jä vt 18 åk 8 Sv Den utvalde VB

Rubrik 1

Reportage från Enahanda
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Vi får veta litet om livet i Enahanda. Texten fångar i någon mån reportagets typiska drag. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljö. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Vi får veta mycket om livet i Enahanda. Texten fångar relativt väl reportagets typiska drag. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer.
Vi får veta mycket om livet i Enahanda och informationen leder till någon form av slutsats. Texten fångar väl reportagets typiska drag. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig (rubrik, ingress, styckeindelning, inledning och avslutning).
Texten är sammanhängande och välstrukturerad (välvald rubrik, välfungerande ingress, konsekvent styckeindelning, effektiv inledning och effektiv avslutning).
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passande, t.ex. med lekfulla sätt att beskriva det du ser och upplever. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.