👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv

Skapad 2019-01-11 11:48 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola F Samhällskunskap
Arbetsmarknaden - Prov efter PRAO

Innehåll

 

SAMHÄLLSKUNSKAP

Arbete och utbildning

_________________________________________________________________________ÅR8__

 

Centralt innehåll

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.
 • Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Förmågor i fokus

 • Att utveckla förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, till exempel inom avtalsrörelsen, arbetsrätt och olika yrkesval.
 • Att utveckla förmågan att analysera samhällsstrukturer, t ex den svenska arbetsmarknaden, med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
 • Att utveckla förmågan att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor, t ex jämställdhet på arbetsmarknaden, arbetsrätt och arbetslöshet, och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Att utveckla förmågan att söka information om samhället från medier, internet och andra källor.

Hur ska vi lära oss?

 • ·         Genomgångar och diskussioner
 • ·         Filmer
 • ·         PRAO-vecka
 • ·         Läroboken s 124-134

Vad ska vi lära oss om?

 • ·         Arbetsmarknaden och arbetslivets förändringar
 • ·         Arbetsmiljö och arbetsrätt
 • ·         Anställning, lagar och regler
 • ·         Din PRAO plats - intervju
 • ·         Arbetslöshet
 • ·         Fackföreningar, avtal och strejk
 • ·         Lagar på arbetsmarknaden – när får du jobba?
 • ·         Entreprenörskap

 

 Hur bedöms vi?

·         Aktivitet/delaktighet under lektionstid

·         Vilka ord och begrepp du kan och använder

·         Din intervju från din PRAO-plats

·         Prov torsdag 31/1 2019