👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2019-01-11 12:02 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Nu får du arbeta med koordinatsystem. Du får lära dig vad begreppen x-axel, y-axel, koordinat och origo innebär. Du ska träna dig att läsa av, skriva koordinater och rita ut punkter i ett koordinatsystem. Vi arbetar också med lägesmåtten typvärde, medianvärde och medelvärde.

Innehåll

 

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

·         Beskriva vad ett koordinatsystem är

·         Avläsa och skriva koordinater för punkter

·         Rita koordinatsystem och sätta ut punkter

·         Läsa av och rita diagram med proportionella samband

·         Lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

Mål för arbetsområdet:

·         Utveckla kunskaper om lägesmått, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar

Förmågor:

·         Metod

·         Kommunikation och resonemang

Ord och begrepp till detta kapitel: 

Koordinatsystem

x-axel

Rät linje

Median

Koordinat

y-axel

Proportionella samband

Typvärde

Punkt

Origo

 

Medelvärde

 

Veckoplanering 

Vecka

Arbetsområde

Helklass:

Ma-boken

Grupper:

Stenciler etc

Övrigt:

2

Repetition av uppställning, de fyra räknesätten.

Gamla ma-boken

s. 17-20

 

 

3

Koordinatsystem

 

Ma-boken

Grön s. 98-101

Blå s.112-113

Tärningsspel.

(öva koordinater 4:1)

Koordinathuset

(4:2)

 

 

4

Rörelse i koordinatsystem

Punkter på en linje

Ma-boken

Grön s. 102-103

Blå s.112-113

Röd s. 116-117

Rörelse i koordinatsystem

(4:3)

Skriv koordinater

(4:4)

 

5

Proportionella samband

Ma-boken

Grön s. 104-106

Blå s. 114

Röd s.116-117

Proportionella samband 1 och 2

(4:5, 4:6)

 

6

Lägesmått

Ma-boken

Grön s. 107-109

Blå s. 115

Röd s. 118-119

Lägesmått (4:7)

Spindelspelet (4:8)

Diagnos.

7

 

Repetition/Utmaningar

 

Prov.

 

 

Tips på vidare stöd i matematik:

www.bingel.se

www.matteboken.se

www.mattecoach.se

www.webbmatte.se

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
    Ma  4-6
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
    Ma  4-6