Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, identitet & sexualitet

Skapad 2019-01-11 12:20 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Religionskunskap
Momentet handlar om religion, identitet och sexualitet och hur vi formas som människor. Hur normer, värderingar och roller formas kopplat till identitet, religiositet och sexualitet.

Innehåll

Mål och Syfte med momentet är att få:
Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

Kopplingen till det centrala innehållet i kursen är:

 

  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser

I Teams finns material i form av texter, begreppsordlista och presentationer.

Bedömning sker utifrån skolverkets kunskapskrav - se bifogad matris.

Matriser

Rel
Religion, identitet & sexualitet

E
C
A
Redogörelse
Bedömning av din förmåga att redogöra över hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Analys
Bedömning av din förmåga till analys och slutsatser av hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådningar.
Du ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.
Du ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser
Du ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: