👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2019-01-11 12:24 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Har du hört talas om Jesus? Det är han som är anledningen till att de kristna firar jul och påsk. Det är alltså honom du ska tacka för att du får jul- och påsklov. Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få undersöka vem Jesus var och vad det var han tänkte som var så revolutionerande. Detta är viktigt för att förstå varför de kristna tänker som de gör. Dessutom får du se hur den kristna kyrkan har vuxit och utvecklats under snart 2 000 år.

Innehåll

Kristendom

Syftet med arbetsområdet är att belysa kristendomen utifrån olika perspektiv. Särskilt fokus ligger på Jesus betydelse för kristendomen. I arbetsområdet ingår uppgifter som tränar eleverna i att se framträdande drag i kristendomen. Dessutom får de titta närmare på likheter och skillnader mellan olika tolkningar, använda Bibeln som källa och resonera om Bibelns trovärdighet och relevans.

 

Kristendomens riktningar: 

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få kunskap om de tre stora riktningarna inom kristendomen och göra jämförelser mellan dessa. Eleverna får öva sina analytiska förmågor genom att granska skillnader och likheter, och resonera om vad dessa skillnader och likheter beror på. Under arbetsområdet kommer de även att få arbeta med att söka information och granska de källor de väljer att använda utifrån källornas trovärdighet och relevans.

 

Kunskapskrav:

* Ha kunskaper om världsreligionernas centrala tankegångar, urkunder, konkreta uttryck och handlingar.

Ex: Jag kan berätta om centrala tankegångar inom kristendomen.

Ex. Jag kan beskriva de olika riktningarna inom kristendomen.

 

* Resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar.

Ex: Jag kan berätta om olika tolkningar av Jesus lära inom kristendomen.

Ex: Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan de tre olika riktningarna inom kristendomen.

 

* Undersöka och resonera om samband mellan religion och samhälle.

Ex: Jag kan diskutera hur kristendomen påverkar samhället och vilken roll religion ska ha i ett samhälle.

 

* Resonera om livsfrågor och om hur identiteter formas av religioner och livsåskådningar.

Ex: Jag kan resonera om hur till exempel gudsbilder påverkar hur samhället utvecklas.

 

* Söka information om religioner och livsåskådningar samt använda källor och resonera om deras trovärdighet och relevans.

Ex: Jag kan söka information om kristendomen i Bibeln och resonera om Bibelns trovärdighet och relevans.

Ex: Jag kan söka information om frikyrkor och värdera källornas trovärdighet och relevans.

 

Bedömningsuppgift torsdag 7 februari 2019

Matriser

SO: Bedömning av bredd och djup. Re

Rubrik 1

På väg mot målet
E
Deltar och genomför.
Producerar.
C
Aktiv och medveten.
 Anpassar och bearbetar
A
Agerar och utvecklar.
 Har finess och variation.
Vad bedöms? Bedömningsaspekter
På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd Kvantiteter
Få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Kunskapens djup Kvaliteter
Få och korta exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att..."
Fler och längre exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att det kan påverka - så att ..." Du använder ofta ord som ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” o s v.
Många och långa exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att ..
- En annan konsekvens är ...
- En lösning skulle kunna vara att ... - därför att" "det beror i sin tur på att”, ”gemensamt för dem är" - "det beror på" - "vilket orsakats av” osv.