👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller 2019

Skapad 2019-01-11 12:42 i Vallåsskolan Halmstad
Planering för arbetsområdet "Noveller" i åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet så kommer du att få lyssna till, läsa och skriva egna noveller. Temat för novellerna detta år kommer att vara känslor.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa olika noveller högt för att titta på genrens typiska struktur.
 • Eleverna kommer att få läsa olika modellnoveller för att se genrens typiska struktur.
 • Genomgång av hur man bygger upp en novell.
 • Eleverna kommer att få skriva egna noveller antingen för hand eller på dator.

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Veta hur en novell är uppbyggd och vad som är typisk för den genren.
 • Kunna skriva en egen novell.

 

På vilket sätt bedöms det:

 • Vi kommer att bedöma era egna noveller utifrån novellens typiska genrestruktur.
 • Vi kommer dessutom att bedöma era noveller utifrån våra svenska skrivregler.

 

Viktiga begrepp/personer: genre, novell, textstruktur, inledning, handling, avslutning

 

Tidsplan:

 Vecka 3-7:Novellarbetet inleds med att vi lyssnar på olika noveller och diskuterar vad de har gemensamt. Ni kommer även att få läsa olika modellnoveller för att se gemensamma mönster i strukturen. Vi har en gemensam genomgång om hur man bygger upp en novell. Vi börjar planera våra egna noveller. Vi skriver våra egna noveller för hand eller på dator.

Vecka 7, den 11/2: Lämnar in noveller för uttagning av bästa novell i din årskurs. 

Vecka 7, den 14/2: Torsdagen den 14/2 är det "Novelldagen" för åk 4-6. Arbetsområdet med noveller avslutas. 

 

Uppgifter

 • Inlämning av novellen

 • Stödstruktur till noveller

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Skriva berättande text

E
C
A
Koppling till uppgiften
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar i huvudsak som en novell.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar relativt väl som en novell.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll
Begripligt innehåll. * Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Relativt tydligt innehåll. * Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll. * Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. * Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är till övervägande del skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person. * Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation