👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 2-6 Tema; Bollsport/Bollspel

Skapad 2019-01-11 13:00 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP I BOLLSPEL
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under kommande 5 veckor kommer vi att arbeta med bollspel i olika former, kända som okända. Eleverna kommer att få träna en mängd olika motoriska färdigheter, samarbete, speluppfattning, teknik och taktik, koordination, spelförståelse och att få träna sig i att anpassa sina rörelser till det aktuella spelet/leken och den specifika situationen, med och utan boll.

Innehåll

Mål för elev
Du skall utveckla din förmåga att:

- Reflektera över bollspelens olika grundprinciper, regler och etik.
- Visa din förmåga till funktionellt rörelsemönster och hur man ska röra på sig i rätt spelsammanhang.
- Delta aktivt till bästa förmåga. 
- Lyssna aktivt vid genomgång för regelkännedom i de olika bollsporterna.
- Verka för Fair play.
- Kunna samarbeta samt ta hänsyn till dina medspelare, motspelar och domare. 

 

Innehåll
Vi kommer att gå igenom regler, träna olika spel- och teknikövningar och spela olika bollsporter. Vi kommer också att leka många olika boll lekar, där vi tränar motoriska färdigheter och kroppsuppfattning. Under temats gång pratar vi om olika begrepp så som; Fair play, position, passningsbar, mottagning, rörelse utan boll, rätt tillslag, spelförståelse med mera. Vi kommer även arbeta med regelkännedom i de olika bollsporterna och lära oss 5 historiska fakta om varje bollsport.

 

Genomförande
Du kommer att få ta del av olika bollsporterna som kommer att genomföras under vecka 2- vecka 6 både teoretiskt och praktiskt. Varje lektions inleds med 5 historiska fakta om bollsporten och regelkännedom för sporten. Därefter praktiskt utförande av bollsporten. För att delta måste man vara ombytt till idrottskläder. Har man glömt kläder så har man alltid möjlighet att låna.

 

Bedömning
Bollsporttemat omfattar cirka 10 lektioner av terminens totalt ca 35 idrottslektioner. Du bedöms utifrån varje enskild lektion och bollsport. 

Matriser

Idh
BOLLSPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Exempel: Eleven har provat på de vanligaste bollsporterna. Eleven tillämpar till viss del den teknik, rörelsemönster samt taktik för de moment vi genomfört. Genomföra med viss kvalité: Frekvens, stil, ambition, aktivitetsnivå. Eleven försöker samarbeta och använda Fair Play
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Exempel: Eleven är förtrogen i de vanligaste bollsporterna. Eleven tillämpar den teknik, rörelsemönster samt taktik för de moment vi genomfört. Genomföra med god kvalité: Frekvens, stil, ambition, aktivitetsnivå. Eleven samarbetar och använder Fair Play
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Exempel: Eleven är väl förtrogen i de vanligaste bollsporterna. Eleven tillämpar all den teknik, rörelsemönster samt taktik för de moment vi genomfört. Genomföra med väldigt god kvalité: Frekvens, stil, ambition, aktivitetsnivå. Eleven är duktig på att samarbeta och använda Fair Play