👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern

Skapad 2019-01-11 13:30 i Hallens Kyrkskola Åre
Ett historiearbete för åk 2 och 3.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Varför heter det Bronsåldern? Vad är brons? Vad användes brons till? Varför? Hur levde människorna på Bronsåldern?

Innehåll

Mål:

Efter avslutat arbete:

~ känner du till Bronsåldern och vet tidsperioden varför kallas så.
~ vet du hur män, kvinnor och barn levde under Bronsåldern.
~ vet du lite om vad brons är och vad man använde brons, trä och sten till.
~ kan du delta i samtal där vi jämför livet på Bronsåldern med livet idag, du kan berätta om några likheter och skillnader.
~ kan du berätta om spår i naturen efter Bronsåldern: hällristningar.
~ kan du delta i samtal om tidslinjer och kan kronologiska ordningen i Sveriges historia: Istiden, Stenålder, Bronsåldern och Järnåldern.
~ kan du ta del av information i olika medier.

Hur ska vi lära oss detta?

Läsa faktatexter i SO-boken.
Se på film.
Studera bilder på olika föremål från Bronsåldern som man hittat.
Samtala kring det vi läst, sett och hört. 
Studera och diskutera tidslinjen.

Vad som kommer att bedömas:

Varje elev ska minst ha nått upp till de ovanstående målen med arbetet.
Vidare bedömer läraren om eleven visar djupare förståelse för levnadsvillkor, tidslinjen, hur män och kvinnor har skapat och förändrat Sverige. 
Läraren bedömer även om eleven kan göra jämförelser och dra paralleller till egna erfarenheter och kunskaper, ställer frågor och ifrågasätter, vill veta orsaker, kan berätta om orsaker.

Så här får du visa vad du kan:

~ Gemensamma samtal och diskussioner.
~ Gemensamt skriva berättelse som väver samman fakta och saga.
~ Tillsammans med några klasskamrater skriva och berätta om det du lärt dig. (se nedan)

Bronsåldern
Varför heter det Bronsåldern?
Vad är brons?
Hur kom det till Sverige?
Vad användes brons till?
Vet du något mer du vill berätta?

Människorna på Bronsåldern
Hur bodde människor på Bronsåldern?
Vad gjorde männen?
Vad gjorde kvinnorna?
Hur hade barnen det?
Vet du något mer du vill berätta? 

Spår i naturen efter Bronsåldern
Vad är hällristningar? Berätta allt du vet!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Hi   3