Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext åk 2

Skapad 2019-01-11 13:55 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Vad är fakta? Vi kommer arbeta utifrån genrepedagogikens cirkelmodell där du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur en faktatext (beskrivande text) är uppbyggd.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla förmågorna att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • använda ämnesspecifika begrepp

Detta gör vi genom att:

 • befästa elevernas kunskaper om hur en beskrivande text är uppbyggd
 • diskutera det vi läser 
 • skriva tillsammans

 Så här ska vi arbeta...

Utifrån genrepedagogikens cirkelmodell kommer vi tillsammans:

 • läsa och diskutera faktatexter om olika djur i Sverige
 • diskutera vad fakta är
 • göra ett VÖL - schema om det vi ska skriva om
 • arbeta med hur en faktatexts struktur är uppbyggd
  • rubrik och underrubriker
 • lära oss använda sexfältare och tankekartor
 • lära oss ta ut expertord/ämnesspecifika begrepp
 • skriva gemensamt, i par och enskilt
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Se bedömningsmatriser och kommentar nedan!

Under kommentar kommer vi skriva hur progressionen under året utvecklas och vad du behöver arbeta mer med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv SvA
Beskrivande text (faktatext)

 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
6 - fältare
Jag vet hur man skriver en 6 - fältare
Jag skriver 6-fältare med hjälp av kamrater och lärare.
Jag kan tillsammans med kamrater fylla i en 6-fältare.
Jag kan fylla i en 6-fältare helt på egen hand.
Skriva faktatext
Jag kan skriva en faktatext med hjälp av en 6 - fältare.
Jag kan med hjälp av kamrater och lärare skriva en faktatext med hjälp av en 6-fältare
Jag kan tillsammans med en kamrat skriva en faktatext med hjälp av en 6-fältare.
Jag kan skriva en faktatext med hjälp av en 6-fältare helt på egen hand
Ord och begrepp
Jag använder ord/begrepp som är viktiga.
Jag använder något ord/begrepp som är viktigt för ämnet i min faktatext.
Jag använder flera ord/begrepp som är viktiga för ämnet i min faktatext
Jag är säker på flera ord som är viktiga, förstår vad de betyder och använder dem på ett säkert sätt i min text.
Kombinera bild och text
Jag kan välja en bild/måla en bild som gör det jag skrivit tydligare.
Jag ritar en bild som visar det jag jobbat med
Jag ritar en bild med någon bildtext som förklarar något begrepp.
Jag ritar en bild med bildtexter som förklarar några begrepp som är viktiga i min faktatext.
Interpunktion
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva skriva meningar, men markerar dem inte med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar, men markerar dem bara sporadiskt med stor bokstav och punkt
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Styckeindelning
Jag delar upp min text i stycke utifrån de olika klassificeringar/underrubriker jag skriver om.
Jag skriver min text i ett stycke.
Jag kan med stöd av lärare eller kompis dela in min text i stycken.
Jag kan dela upp min text i stycken utifrån de klassificeringar jag skriver om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: