👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI ÅK 9

Skapad 2019-01-11 14:03 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
x

Innehåll

Geometri åk 9

 

För betyget E ska du:

 

·         Kunna beräkna area och volym av olika geometriska figurer/kroppar (s.175-177)

Du ska kunna beräkna arean av kvadrater, rektanglar, parallellogrammer, romber, trianglar och cirklar. Du ska även kunna beräkna volymen av rätblock, kuber, prismor, cylindrar, koner och pyramider.

 

·         Känna till och kunna använda dig av begreppen spegelsymmetri och rotationssymmetri (s.96-98, 178-179)

Du ska veta vad som menas med begreppen samt kunna tala om hur många symmetrilinjer en viss figur har och kunna ange rotationsordningen. Du ska även kunna rita ut symmetrilinjerna.

 

·         Känna till begreppen likformighet och kongruens (s.99)

 

·         Kunna räkna med likformighet, enklare uppgifter (s. 99-103, 180-181)

 

Ex, Hur lång är sidan x?

 
 

 

 

·         kunna räkna med längdskala (s. 104-108, 182-183)

 

Ex 1, En vattenloppa är 3 mm bred i verkligheten och 18 mm bred på en bild. I vilken 

          skala är vattenloppan avbildad?

 

Ex 2, Ett fartyg är avbildat i skala 1:4000. I verkligheten är fartyget 140 m långt. Hur

          långt är det på bilden?

 

·         Kunna utföra enklare beräkningar med hjälp av Pythagoras sats (s. 122-125, 184-185)

 

      Ex, Triangeln nedan är rätvinklig. Beräkna sidan x.

 

 
 

 

 

 

 

 

·    Kunna lösa enklare problem inom ovanstående områden

 

·    Kunna redovisa på ett begripligt sätt

 

 

 

För högre betyg ska du förutom ovanstående även:

 

 

·      kunna utföra beräkningar med hjälp av areaskala och volymskala (s.110-115)

 

Ex 1, Den mindre pyramiden har förstorats i längdskalan 2:1. Bestäm den så kallade volymskalan, dvs förhållandet mellan stora pyramidens volym och lilla pyramidens volym i så enkel form som möjligt.

 

 
  Pyramider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 2, Hur stor area har den lilla triangeln?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      kunna utföra beräkningar med hjälp av topptriangelsatsen (s.116-121, 181)

 

Ex, Beräkna stora triangelns höjd.

 

 

 

 

·      Kunna lösa svårare problem inom ovanstående områden

 

     Ex 1, Beräkna arean av det skuggade området  

 

 

 

 

Ex 2, Beräkna prismats begränsningsarea.

                                                             

 

 
  Prisma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 3, Beräkna volymen av en kon med sidan 9 cm och diametern 7 cm.

 

 

Ex 4, Beräkna rymddiagonalen i kuben om kubens sida är 4 cm lång.

 

 
 

 

·    kunna använda dina kunskaper i för dig nya sammanhang

 

 

·    kunna göra noggranna och matematiskt korrekta redovisningar

 

 

·    använda dig av generella lösningsmetoder

 

 

 

 

Material:

 

Prio år 9:  s. 94-137, 178-185

                             

Repetitionsuppgifter: s. 178-185 samt area och volym s. 175-177

                                   Anteckningar samt ev. arbetsblad som du fått under lektionerna

 

OBS! Tänk på att det på ett prov alltid kan komma uppgifter på områden som vi tidigare har behandlat.

 

 

 

Lycka till! /Magnus & Kalle