👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 4 Matematik - tabeller, diagram, tid, multiplikation och division.

Skapad 2019-01-11 14:26 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbetsområde kapitel 3 och 4.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Tid, tabeller och diagram:

kunna klockan och olika enheter för tid

kunna räkna med tid

kunna skriva datum på olika sätt

kunna läsa av tabeller, stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Multiplikation och division:

kunna multiplicera med tal som slutar på 0

kunna räkna multiplikation i flera steg

kunna räkna multiplikation med uppställning

kunna räkna kort division

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få löpande genomgångar i grupp och individuellt. 

Träna med uppgifter i boken och digitalt.

Färdighetsträning muntligt och skriftligt.

Hemträningsuppgifter.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom:

 • att studera din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • din förmåga att resonera kring matematiska problem i möten med lärare och andra elever
 • hur du lyckas på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6