👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik på Skattkammaren VT19

Skapad 2019-01-11 14:39 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi vill väcka tankar och nyfikenhet hos barnen inom området teknik.

Innehåll

Barnen bygger och skapar egna robotar med hjälp av olika material.

 

Syftet är att väcka tankar och nyfikenhet hos barnen inom området teknik, mer specifikt teknik i vardagen. Att få prova på att skapa med hjälp av olika tekniker samt att med hjälp av Tekniklådan uppleva olika experiment. 

Mål - se läroplansmål

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

deltar i de pedagogiska aktiviteterna

reflekterar över teknik i vardagen

 

Metod - Vi börjar med att läsa boken Nasse hittar en stol skriven av Sven Nordqvist. Vi hittar någon sak att ta med för att diskutera kring, vad det är för en sak och vad/hur använder man den till. Beroende på intresset hos barnen, kan vi få dem att fundera över och se sin omvärld med "teknikglasögon", har de funderingar över olika sakers användning. Kan vi hitta på andra användningsområden till vardagliga ting. 

Göra en ritning till en robot, vad är det för en robot, vad ska den kunna göra och hur ska den då se ut. Skapa en gemensam robot i vardera grupp, med olika material, dessa olika material tänker vi ska vara återvunnet och vi vill gärna att detta sker i samarbete med barnens familjer. 

Vi jobbar med experiment tagna från Natur & kulturs Aktivitetskort Teknik i förskolan. 

Förutsättningar - barnens intresse för ämnet kommer avgöra hur länge vi fortsätter med teknikområdet. 

Dokumentation - Unikum och väggdokumentation

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016